Thirteen Steps

Categories: Drama, Thriller
A released inmate is hired to solve a murder case.
Status: Released IMDb
Release date: 2003-01-01
Run time: 122 minute / 2:2
Director: Masahiko Nagasawa
Writer: Tadashi Morishita
Production Companies : Fuji Television Network, Pony Canyon
Production Country: Japan

Trailer


Takashi Sorimachi
as Junichi Migami
Tsutomu Yamazaki
as Shoji Nango
Tsurube Sh├┤fukutei
as Sugiura
Rena Tanaka
as Ako Nango
Tetsuya Bessho
as Nakamori
Susumu Terajima
as Okazaki
Hiroyuki Miyasako
as Minoru Terada
Ren Osugi
as Norio Ando
Naomi Nishida
as Kazuko Migami
Kankuro Kudo
as Toru Kihara
Directing
Masahiko Nagasawa Director

Writing
Kazuaki Takano Novel
Tadashi Morishita Screenplay

Sound
Osamu Takizawa Sound

VideoAccent.com © 2020

Powered by: