Onimusha: Dawn Of Dreams


A movie based on he Onimusha: Dawn Of Dreams video game.
Status: Released
Release date: 2006-06-26
Run time: 121 minute / 2:1
Director: Kôichi Kimura

Trailer


Toshiyuki Kusuda
as Hideyasu 'Soki' Yuki (voice)
Yukana
as Jubei Yagyu Akane (voice)
Sanae Kobayashi
as Ohatsu (voice)
Hideo Ishikawa
as Nankobo Tenkai (voice)
Wataru Hatano
as Roberto Frois (voice)
Directing
Kôichi Kimura Director

Writing
Hiroshi Yamashita Writer

VideoAccent.com © 2020

Powered by: